Over ons

Voel jij je ook machteloos als je alle misstanden in Nederland op het nieuws hoort?
Door lekker te geven kun je direct de levens om je heen verbeteren.

Help ons om te helpen waar het het hardst nodig is. Via lekkergeven.nl doneer je laagdrempelig aan specifieke situaties waar jij je bij verbonden voelt. Zonder abonnementskosten, bestuurdersbonussen of overheadkosten, maar gewoon, zoals het hoort: jouw gift komt aan bij diegene die het het hardst nodig hebben. 

© Landelijke Cliëntenraad (LCR)

Lekkergeven.nl is een laagdrempelige, lokale non-profit in Regio Rijnmond, begonnen vanuit de misstanden die straatarts Michelle van Tongerloo dagelijks in haar praktijk voorbij zag komen. Eindeloze wachttijden, afstandelijke bestuursvertragingen en ineffectieve hulpverleners zorgden ervoor dat problemen zich opstapelden bij de mensen die haar spreekuur bezochten.

Zo moeilijk kan het toch niet zijn, dacht ze. En zo moeilijk was het niet. Door gewoon de vraag te stellen wat iemand nu nodig heeft, bood ze eerst met eigen geld hulp aan langs het reguliere zorgsysteem. Al snel meldden zich talloze donateurs via social media. Zo kon ze op steeds grotere schaal directe, laagdrempelige en made-to-measure hulp geven. Om precies te helpen waar nodig is. Niet meer, niet minder.

Met de stichting geven we Michelle's werk een platform dat nog bereikbaarder is, want er zijn meer mensen in nood in Rotterdam én er zijn nog veel meer mensen die willen helpen, maar niet goed weten hoe en waar te beginnen. Wij brengen de hulpvragen via deze website in beeld, berekenen wat nodig is en plaatsen hier onze oproepen.

De tijd van hulpeloosheid is voorbij. Samen helpen we elkaar.
Lekker makkelijk, dát is lekkergeven!

Over de stichting

Op 11 november 2022 hebben we de Stichting Lekker Geven (voorheen: Hoe Kan Ik Je Helpen?) opgericht, die per 30 maart 2023 is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Het bestuur

Het bestuur is belast met het besturen en het beheren van de stichting. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Lennard Nijenhuis (voorzitter)
Karlijne Brand
Simon van Loo (penningmeester)

Straatarts Michelle van Tongerloo fungeert als boegbeeld van de stichting, maar heeft geen formele rol. Ze is geen onderdeel van het bestuur.

Beloningsbeleid

In de statuten is vastgelegd dat bestuursleden niet aan activiteiten van de stichting verdienen. Kosten worden tot aan wat redelijk is door bestuursleden zelf gedragen en alleen in het uiterste geval, na overleg, gecompenseerd/vergoed uit middelen van de stichting.

Naam: Stichting Hoe Kan Ik Je Helpen? (wordt: Stichting Lekker Geven)
RSIN: 864542410
Bankgegevens: NL43 TRIO 0320593576 t.n.v. Stichting Hoe Kan Ik Je Helpen

Contactgegevens: info@lekkergeven.nl
Telefoon: 06-43 831 228 (voorzitter) of 010-381 0880 (bij vragen over aanvragen en uitvoering daarvan)

Deze website gebruikt cookies om je ervaring te meten en te verbeteren.