Over ons

Naam: Stichting Hoe Kan Ik Je Helpen?
RSIN: 864542410
Contactgegevens: info@lekkergeven.nl, 06 43 831 228
Bankgegevens: NL43TRIO0320593576 t.n.v. Stichting Hoe Kan Ik Je

Bestuurssamenstelling:
Het bestuur is belast met het besturen en het beheren van de stichting. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • de heer Coen Lennard Nijenhuis (voorzitter)
  • mevrouw Bette Wilhelmina Sofie van Melle
  • mevrouw Karlijne Brand
    Straatarts Michelle van Tongerloo fungeert als boegbeeld van de stichting, maar heeft hierin geen formele rol. Ze is geen onderdeel van het bestuur.

Beloningsbeleid:
Volgens de statuten verdienen bestuursleden niet aan activiteiten van de stichting. Kosten worden tot aan wat redelijk is door bestuursleden zelf gedragen en alleen in het uiterste geval, na overleg gecompenseerd/vergoed uit middelen van de stichting.

Beleidsplan: Download

Doelstelling:
Straatarts/huisarts Michelle van Tongerloo zette een informeel hulpnetwerk op.
De stichting heeft als doel het toegankelijker maken van het bieden van (kleinschalige) hulp die direct impact heeft, het opschalen van kwantiteit en het organisatorisch verankeren van de hulpverlening en het netwerk.
De Stichting vervult een intermediair-functie. De stichting koppelt mensen die in problematische (gezondheids/gezins)situaties verkeren (en met een gebrek aan geld), aan mensen die een financiële bijdrage willen doen om hen te helpen.
Het doel van de stichting is meervoudig:

  • Acuut ondersteunen van mensen met armoede en/of gezondheidsproblematiek met behulp van donaties van particulieren en bedrijven (in aanvulling op sociaal vangnet van de overheid en binnen de ruimte van regelgeving rond sociale zekerheid).
  • Financiële ondersteuning algemene doelstelling: tijdelijk overbruggingshulp bieden, wanneer overheidsdienstverlening op zich laat wachten.
  • Terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsachterstanden en kansenongelijkheid in de zorg: bijdragen aan verbetering zorg(systeem) ten behoeve van mensen die in een sociaal-economische en juridisch in zwakke positie verkeren, onder meer minima en ongedocumenteerden.
  • Activistische beleidsbeïnvloeding door het leveren van bijdragen aan actieonderzoek en publicaties op het gebied van armoede en gezondheid(sachterstanden)/toegang tot gezondheidszorg.